Lộc bình Tứ Cảnh Xuân Hạ Thu Đông băng nền sen kỹ (1m4 và 1m53)

Liên hệ